اطلاعات بازی

جهان

سخت کوشی نیمی از پیروزی است

مکانیک

مکانیک ها باتجربه ترین صنعتگران دراکان هستند. اختراعات بی نظیر اونها، مانند بسته های راکت و قدرت آتشین، آنها را به یکی از خطرناکترین رقبا تبدیل میکند

PVP

با خشم اژدها

شوالیه اژدها

شوالیه های اژدها قدرتمند ترین مبارزان نزدیک زن هستند. آنها با استفاده از خشم میراث اژدها، رقبای خود را با خاک یکسان میکنند

قهرمان

 • حافظ تعادل

  کماندار

  کمانداران، مرگبارترین تیراندازان دراکان هستند، آنها میتوانند با استفاده از حملات خود، دشمن را از راه دور از ضعیف کنند سپس با استفاده از تیعه کمان خود از راه نزدیک آنها را از بین ببرند

 • سخت کوشی نیمی از پیروزی است

  مکانیک

  مکانیک ها باتجربه ترین صنعتگران دراکان هستند. اختراعات بی نظیر اونها، مانند بسته های راکت و قدرت آتشین، آنها را به یکی از خطرناکترین رقبا تبدیل میکند

 • با خشم اژدها

  شوالیه اژدها

  شوالیه های اژدها قدرتمند ترین مبارزان نزدیک زن هستند. آنها با استفاده از خشم میراث اژدها، رقبای خود را با خاک یکسان میکنند

 • روحیه از شمشیر قدرتمندتر است

  جادوگر

  جادوگران باستان، با استفاده از مانای خود، عناصر آتش، یخ و رعد و برق را کنترل و دشمنان خود را نابود میکنند