• در دسته اخبار
  • 29.09.2017

کیف پول

.حالا در فریاد اژدها کیف پولی موجود است که میتوانید همه ارزهای خود را از کوله به این کیف منتقل کنید و فضای خالی بیشتری داشته باشید

ارز چیست؟

در بازی فریاد اژدها با ارزهای مختلفی مواجه میشوید. با آنها میتوانید آیتم بخرید، آیتم بسازید، و غیره. فعلا میتوانید این ارزها را به کیف پول

:اضافه کنید

علامت قدرت

نشان افتخار

بلوط

شبدر طلایی

قطعه ماتری

قطعه قلمرو

سکه استخوانی

شکوفه مهتاب

شکوفه عرفانی

کریستال حقیقت

کیف پول من کجاست؟

:کنار مقدار آندرمانت و طلای خود در بالای صفحه میتوانید کیف پول را ببینید

:اگر روی آن کلیک کنید مقدار هر کدام از ارزها را مشاهده میکنید

 

طرز کار آن چگونه است؟

 

.هر زمان که یکی از این ارزها را پیدا کنید، به صورت خودکار به کیف پول شما اضافه میشود

.اگر بازیکن قدیمی هستید و تمام ارزهای شما در کوله شما موجود است، باید روی آنها کلیک راست کنید تا به کیف پول اضافه شوند

 

.هروقت که با یکی از این ارزها آیتمی میخرید، مقدار آن به صورت خودکار از کیف پول شما کسر خواهد شد

در صفحه بازی میتوانید فقط یکی از ارزها را مشاهده کنید. ولی اگر روی کیف پول کلیک کنید، میتوانید ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید تا آن

.را ببینید